Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
1/19/2019

Διδάσκοντες

Τίτλος Διδάσκοντες
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας
Περιγραφή

Καθ. Τίμος Σελλής
Γραφείο: 21.6 Κτίριο Ηλ. Μηχ.
Τηλέφωνο: 210 7721601
E-mail: timos@dblab.ece.ntua.gr
 
Δρ. Γιάννης Σταύρακας, Ερευνητής Γ'
Γραφείο: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης, Ερ. Κέντρο "Αθηνά"
Τηλέφωνο: 210 6990522
E-mail: yannis@imis.athena-innovation.gr
 
Δρ. Θεόδωρος Δαλαμάγκας
, Ερευνητής Γ'
Γραφείο: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης, Ερ. Κέντρο "Αθηνά"
Τηλέφωνο: 210 6990522

E-mail: dalamag@imis.athena-innovation.gr