Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
4/22/2019

Αναλυτικά Στοιχεία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 29, 2009
Θεματολογία και Δομή Μαθήματος

Βάσεις Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
- Εισαγωγή
- Claremont report

Τεχνολογίες ΒΔ στις εφαρμογές του Ιστού
- Information Retrieval και μηχανές αναζήτησης

Δεδομένα στον Ιστό
- Ημιδομημένα δεδομένα και γλώσσες επερώτησης
- XML και γλώσσες επερώτησης

Σημασιολογικός Ιστός
- Σημασιολογικός Εμπλουτισμός του Ιστού: από την γλώσσα XML, στο πλαίσιο RDF και την γλώσσα οντολογιών OWL
- Αναπαράσταση και Επεξεργασία Σημασιολογικού Περιεχομένου με το πλαίσιο RDF
- Σημασιολογική Ολοκλήρωση

 

Cloud computing

 

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:43 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/29/2009 4:58:49 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 29, 2009
Διδάσκοντες

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:43 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/29/2009 4:59:16 PM Μέγεθος αρχείου: N/A

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 29, 2009
Αίθουσα και Ώρα Διδασκαλίας

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:43 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/29/2009 4:59:28 PM Μέγεθος αρχείου: N/A