Τεχνητή Νοημοσύνη
5/24/2018
Skip Navigation Links : Τεχνητή Νοημοσύνη : Βοηθητικά Web Links : Παραδείγματα εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης

Παραδείγματα εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Eliza and the Turing Test

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:36 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Try Eliza on-line

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:36 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM