Τεχνητή Νοημοσύνη
5/24/2018

Prolog

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
SWI-Prolog

Σας προτείνουμε την SWI-Prolog, που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τον Jan Wielemaker όσο εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο του Amsterdam, στο τμήμα Social Science Informatics (SWI).

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:36 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
SWI-Prolog για Windows95

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:36 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
SWI-Prolog original distribution site

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:36 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Για βοήθεια χρησιμοποιήστε τα κατηγορήματα της SWI-Prolog: help, help(Topic), apropos(String). ή δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της SWI-Prolog (PDF αρχείο)

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:36 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Prolog Resource Guide

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:36 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Prolog FAQ

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:36 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
jProlog - Prolog in Java - experimental stage.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:36 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM