Τεχνητή Νοημοσύνη
6/18/2018

Βιβλιογραφία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Τεχνητή Νοημοσύνη - Μια Σύγχρονη Προσέγγιση

Τίτλος αγγλικού πρωτοτύπου: "Artificial Intelligence - A Modern Approach", Prentice Hall, 2003

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:35 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Essential of Artificial Intelligence

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:35 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Artificial Intelligence (2nd Edition)

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:35 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM