Τεχνητή Νοημοσύνη
4/22/2019
Skip Navigation Links : Τεχνητή Νοημοσύνη : Διαλέξεις

Διαλέξεις

Διάλεξη 1η 11/10/2006 12:00:00 AM Έγινε Εισαγωγή
Διάλεξη 2η 11/24/2006 12:00:00 AM Έγινε Επίλυση Προβλημάτων, Αναζήτηση
Διάλεξη 3η 12/1/2006 12:00:00 AM Έγινε Aναζήτηση, Παίγνια
Άσκηση 1: Αναζήτηση
Διάλεξη 4η 12/15/2006 12:00:00 AM Έγινε Αναπαράσταση γνώσης, Λογική Άσκηση 2: Παίγνια/Λογική
Διάλεξη 5η 12/22/2006 12:00:00 AM Έγινε Λογική, PROLOG
Άσκηση 3: Λογική/Εξαγωγή Συμπερασμάτων
Ανακοίνωση Θέματος
Διάλεξη 6η 4/20/2007 12:00:00 AM Έγινε Κανόνες Φροντιστήριο PROLOG Άσκηση 4: PROLOG
Διάλεξη 7η 4/27/2007 12:00:00 AM Έγινε Έμπειρα Συστήματα
Διάλεξη 8η 5/4/2007 12:00:00 AM Έγινε Σχεδιασμός ενεργειών
Διάλεξη 9η 5/11/2007 12:00:00 AM Έγινε Τεχνολογίες Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό
Διάλεξη 10η 5/18/2007 12:00:00 AM Έγινε Νευρωνικά Δίκτυα - Μηχανική Μάθηση