Τεχνητή Νοημοσύνη
6/18/2018

Λύσεις Ασκήσεων

Αρχείο: askisi1-anazitisi_lysi.pdf
Μέγεθος: 176.87 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Λύση Άσκησης 1
[ Καθ. Τίμος Σελλής ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:34 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM Μέγεθος αρχείου: 176.87 KB

Αρχείο: askisi2-paignia-logiki_lysi.pdf
Μέγεθος: 187.28 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Λύση Άσκησης 2
[ Καθ. Τίμος Σελλής ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:34 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM Μέγεθος αρχείου: 187.28 KB

Αρχείο: askisi3-logiki_lysi.pdf
Μέγεθος: 106.95 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Λύση Άσκησης 3
[ Καθ. Τίμος Σελλής ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:34 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM Μέγεθος αρχείου: 106.95 KB

Αρχείο: askisi4-prolog_lysi.pdf
Μέγεθος: 113.33 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Λύση Άσκησης 4
[ Καθ. Τίμος Σελλής ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:34 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM Μέγεθος αρχείου: 113.33 KB