Τεχνητή Νοημοσύνη
6/18/2018

Ασκήσεις

Αρχείο: askisi1-06.pdf
Μέγεθος: 105.59 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Άσκηση 1 - Αναζήτηση
[ Τίμος Σελλής ]

Περιλαμβάνονται δύο ασκήσεις σχετικές με αναζήτηση

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:34 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM Μέγεθος αρχείου: 105.59 KB

Αρχείο: askisi4-prolog.pdf
Μέγεθος: 109.04 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Άσκηση 4 - Prolog

Περιλαμβάνονται δύο ασκήσεις σε Prolog

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:34 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM Μέγεθος αρχείου: 109.04 KB

Αρχείο: askisi3-2006.pdf
Μέγεθος: 89.79 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Άσκηση 3 - Λογική
[ Τίμος Σελλής ]

Περιλαμβάνονται δύο ασκήσεις σχετικές με Λογική

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:34 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM Μέγεθος αρχείου: 89.79 KB

Αρχείο: askisi2_2006.pdf
Μέγεθος: 103.12 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Άσκηση 2 - Παίγνια, Λογική

Περιλαμβάνεται μία άσκηση στα Πάιγνια και μία στην Λογική Πρώτης Τάξης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:34 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM Μέγεθος αρχείου: 103.12 KB