Τεχνητή Νοημοσύνη
5/27/2018

Διδάσκοντες

Τίμος Σελλής Διδάσκων Καθηγητής
Τηλέφωνο: 772-1602, E-mail: timos@dbnet.ntua.gr
Δημήτρης Σκούτας Βοηθός Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 772-1436, E-mail: dskoutas@dbnet.ntua.gr
Στέφανος Σουλδάτος Βοηθός Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 772-1402, E-mail: stef@dbnet.ntua.gr