Τεχνητή Νοημοσύνη
9/21/2017

Εργασία

Θα δοθεί θέμα (project) στο οποίο θα δουλέψετε σε ομάδες των δύο ατόμων. Οι ημερομηνίες παράδοσης θα δίνονται με τα φυλλάδια των ασκήσεων.