Τεχνητή Νοημοσύνη
5/27/2018

Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται σαν το άθροισμα των βαθμών των γραπτών εξετάσεων, των ασκήσεων και του θέματος. Το άριστα στις γραπτές εξετάσεις είναι 7, στις ασκήσεις 1.5, και στο θέμα 2.5.