Τεχνητή Νοημοσύνη
4/22/2019
Skip Navigation Links : Τεχνητή Νοημοσύνη : Γενικά Στοιχεία

Γενικά Στοιχεία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων

Παρασκευή 12:45-15:00, Αμφιθέατρο 3 Γενικών Εδρών

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:33 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται σαν το άθροισμα των βαθμών των γραπτών εξετάσεων, των ασκήσεων και του θέματος. Το άριστα στις γραπτές εξετάσεις είναι 7, στις ασκήσεις 1.5, και στο θέμα 2.5

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:33 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Τελικές Εξετάσεις

Η τελική εξέταση γίνεται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:33 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Ασκήσεις

Κάθε σπουδαστής θα παραδώσει ασκήσεις που θα δοθούν στην διάρκεια του μαθήματος. Οι ημερομηνίες παράδοσης θα δίνονται με τα φυλλάδια των ασκήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλες οι ασκήσεις και τα θέματα που θα μοιρασθούν θα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:33 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Εργασία

Θα δοθεί θέμα (project) στο οποίο θα δουλέψετε σε ομάδες των δύο ατόμων. Οι ημερομηνίες παράδοσης θα δίνονται με τα φυλλάδια των ασκήσεων.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:33 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Κάθε σπουδαστής πρέπει να εγγραφεί σε μια mailing list όπου θα παρουσιάζονται λύσεις αποριών και θέματα του μαθήματος γενικού ενδιαφέροντος. Η εγγραφή στη λίστα γίνεται με βήματα που θα βρείτε στο δικτυακό τόπο του μαθήματος.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:33 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 4:59:58 PM