Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
4/22/2019

Θέματα / Εργασίες

Ενδεικτικό Take Home Exam 2009
Αρχείο: Exam 2009 ESR-1.doc
Μέγεθος: 273.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 09, 2010
Project - Wingert
Αρχείο: Wingert08.pdf
Μέγεθος: 138.94 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 09, 2010