Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
6/18/2018

...με χιούμορ

Αρχείο: management_lessons.pdf
Μέγεθος: 427.10 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Management Lessons

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:33 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM Μέγεθος αρχείου: 427.10 KB

Αρχείο: Professional-Greek.pdf
Μέγεθος: 536.99 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Are you a professional?

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:33 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM Μέγεθος αρχείου: 536.99 KB