Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
6/18/2018

Συμπληρωματικό υλικό

Αρχείο: JargonWatch.pdf
Μέγεθος: 561.96 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Jargon Watch: A glossary of IT words and phrases

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:32 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM Μέγεθος αρχείου: 561.96 KB

Αρχείο: itprolinks.pdf
Μέγεθος: 315.08 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Essential Links for IT professionals

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:32 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM Μέγεθος αρχείου: 315.08 KB

Αρχείο: Gartner_Reports.zip
Μέγεθος: 2.54 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 11, 2012
Gartner Reports

Ημ. Εισαγωγής: 10/11/2012 3:34:17 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/11/2012 3:39:59 PM Μέγεθος αρχείου: 2.54 MB