Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
4/22/2019
Skip Navigation Links : Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA) : Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Συμπληρωματικές Σημειώσεις Μαθήματος

Εταιρεία εργαλείων & εργαλειομηχανών DAVIS: Προσαρμογή μελέτης περιπτώσεως του Harvard University.
Αρχείο: DAVIS.pdf
Μέγεθος: 167.95 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 09, 2010
ΘΕΜΑ DAVIS - Ερωτήσεις
Αρχείο: Davis_questions.doc
Μέγεθος: 28.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 09, 2010
ΘΕΜΑ DAVIS - ΠΡΟΤΥΠΗ ΛΥΣΗ
Αρχείο: davis_sol.doc
Μέγεθος: 1.64 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 09, 2010
ΘΕΜΑ DAVIS - Σχεδιάγραμμα: card_export_epc
Αρχείο: davis_card_export_epc.pdf
Μέγεθος: 46.35 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 09, 2010
ΘΕΜΑ DAVIS - Σχεδιάγραμμα: gen_epc
Αρχείο: davis_gen_epc.pdf
Μέγεθος: 74.73 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 09, 2010
DOMUS RFP - maintext
Αρχείο: Microsoft Word - DOMUS RFP-maintext.pdf
Μέγεθος: 261.93 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 09, 2010
DOMUS RFP - annex II - SALES FUNCTIONS
Αρχείο: Microsoft Word - DOMUS RFP-annex II-SALES FUNCTIONS.pdf
Μέγεθος: 336.34 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 09, 2010