Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
5/24/2018
Skip Navigation Links : Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA) : Διαλέξεις (Λίστα Διαλέξεων) : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ. - Επιπτώσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ. - Επιπτώσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων

ΚατάστασηΕκκρεμεί
Ημερομηνία10/15/2012 12:00:00 AM
Περιγραφή- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ.
- Επιπτώσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων
- Θέµατα Ασφαλείας
- Διοίκηση Π.Σ. Διαχείριση Αλλαγής

Υλικό Διάλεξης

Αρχείο: Part 3 A - Impacts - Issues 2012.pdf
Μέγεθος: 4.09 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 12, 2012
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ. - Επιπτώσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ημ. Εισαγωγής: 11/16/2007 2:57:16 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/12/2012 5:26:21 PM Μέγεθος αρχείου: 4.09 MB