Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
5/24/2018

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Π. Σ.

ΚατάστασηΕκκρεμεί
Ημερομηνία10/29/2012 12:00:00 AM
Περιγραφή- ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Π. Σ.

- Σχεδιασµός (plan)

- Αναδιοργάνωση Πληροφοριακών Συστηµάτων

- Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάπτυξης

Υλικό Διάλεξης

Αρχείο: Part 3 B - Development 2012.pdf
Μέγεθος: 4.19 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2012
ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Π. Σ.

Ημ. Εισαγωγής: 11/16/2007 2:44:45 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2012 3:42:39 PM Μέγεθος αρχείου: 4.19 MB