Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
5/24/2018

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚατάστασηΕκκρεμεί
Ημερομηνία10/15/2012 12:00:00 AM
Περιγραφή- Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών

Υλικό Διάλεξης

Αρχείο: Part 2 B - Technology Infrastructure - DBMS 2012.pdf
Μέγεθος: 4.21 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 12, 2012
Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών

Ημ. Εισαγωγής: 11/16/2007 2:38:29 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/12/2012 5:31:22 PM Μέγεθος αρχείου: 4.21 MB