Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
5/24/2018

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚατάστασηΈγινε
Ημερομηνία10/8/2012 12:00:00 AM
Περιγραφή- Υπολογιστές και Συστήματα (Hardware)

- Λογισμικό Π.Σ.

Υλικό Διάλεξης

Αρχείο: Part 2 A - Technology Infrastructure - Summary 2012.pdf
Μέγεθος: 4.80 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 12, 2012
Υπολογιστές και Συστήματα (Hardware) - Λογισμικό Π.Σ.

Ημ. Εισαγωγής: 11/16/2007 2:33:07 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/12/2012 5:29:12 PM Μέγεθος αρχείου: 4.80 MB