Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
5/24/2018

Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων

ΚατάστασηΈγινε
Ημερομηνία10/8/2012 12:00:00 AM

Υλικό Διάλεξης

Αρχείο: Part 1 C - Introduction - IS Types 2012.pdf
Μέγεθος: 3.81 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 01, 2012
Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:32 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/1/2012 5:46:00 PM Μέγεθος αρχείου: 3.81 MB