Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
4/22/2019
Skip Navigation Links : Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA) : Διαλέξεις (Λίστα Διαλέξεων)

Διαλέξεις (Λίστα Διαλέξεων)

Εισαγωγή 10/1/2012 12:00:00 AM Έγινε
Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις 10/1/2012 12:00:00 AM Έγινε
Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων 10/8/2012 12:00:00 AM Έγινε
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 10/8/2012 12:00:00 AM Έγινε - Υπολογιστές και Συστήματα (Hardware)
- Λογισμικό Π.Σ.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 10/15/2012 12:00:00 AM Εκκρεμεί - Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ 10/15/2012 12:00:00 AM Εκκρεμεί - Τηλεπικοινωνίες
- Client-Server (Πελάτης - Εξυπηρετητής)
- Enterprise-Wide Computing
- Middleware
- Τυποποιήσεις και Ανοικτά Συστήματα
- Παραδείγματα Τυπικών Προϊόντων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ. - Επιπτώσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων 10/15/2012 12:00:00 AM Εκκρεμεί - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ.
- Επιπτώσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων
- Θέµατα Ασφαλείας
- Διοίκηση Π.Σ. Διαχείριση Αλλαγής
Σύνοψη Διαφανειών σχετικά με Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα 10/15/2012 12:00:00 AM Εκκρεμεί
Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις 10/15/2012 12:00:00 AM Εκκρεμεί - Εισαγωγή στα συστήματα ERP
Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις 10/22/2012 12:00:00 AM Εκκρεμεί - Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση & Διαδικασίες (Business Process Reengineering)
ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Π. Σ. 10/29/2012 12:00:00 AM Εκκρεμεί - ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Π. Σ.

- Σχεδιασµός (plan)

- Αναδιοργάνωση Πληροφοριακών Συστηµάτων

- Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάπτυξης
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 11/5/2012 12:00:00 AM Εκκρεμεί Επιλογή, Εγκατάσταση και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ. - Ειδικά Συστήµατα 11/12/2012 12:00:00 AM Εκκρεμεί - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ.

- Ειδικά Συστήματα (Knowledge Management, Decision Support Systems, ERP, CRM, Business Intelligence)